Kaart uit jaren 50 met de tocht van Kazimierz op uitgezet

Kazimierz legde vermoedelijk zo’n 40.000 kilometer af op het Afrikaanse continent. Op basis van de plaatsen die hij zelf vermeldt in zijn verslagen heb ik zo goed mogelijk gereconstrueerd hoe zijn traject er heeft uitgezien. Deze track benadert de historische tocht van Kazimierz, omdat vele wegen en paden die hij gebruikte intussen in onbruik zijn geraakt en niet meer bestaan…

De tocht was op voorhand helemaal niet gepland. Het lijkt erop dat hij in het begin van zijn reis zinnens was om zuidwaarts door de Sahara te reizen. Door de Italiaanse autoriteiten wordt hij echter verplicht om via de Lybische kust te reizen, waardoor hij in Egypte belandt. Pas daar begint hij naar het zuiden te fietsen. Maar het had ook anders kunnen gaan. We weten dat Kazimierz er over dacht om naar het Heilige Land te fietsen. Wat hem uiteindelijk deed besluiten om verder door Afrika te rijden weten we niet. Wél dat het hem dan nog meer dan 4 jaar zou kosten om terug thuis te komen.

Hij schreef gedurende al die jaren artikels over zijn ontmoetingen en zijn avonturen die hij per post naar Polen verstuurde. Daar werden ze door zijn vrouw aangeboden aan lokale kranten. Ze werden gretig gelezen omdat Afrika destijds in de verbeelding van de gewone man een onbereikbaar, exotisch continent was. Het sprak tot de verbeelding van Kazimierz tijdgenoten maar weinigen zouden ooit de kans krijgen het met eigen ogen te zien. Zeker omdat Polen geen koloniale ‘bezittingen’ had.

Kazimierz Nowak notitieboekje

Kazimierz was in zekere zin hun afgezant, en hij schreef onvermoeibaar op wat hij aantrof in die magische landen. Hier en daar is nog een schriftje met aantekeningen bewaard, of een schets van de route die hij wou volgen.

een kaartje waarop Kazimierz Nowak zijn route door de Sahara uitgetekend heeft